dr hab. inż. Jędrzej Trajer, prof. SGGW

Dyscypliny KBN: technika rolnicza
Specjalności: modelowanie złożonych systemów technicznych i rolniczych, sztuczna inteligencja, Data Mining, przechowalnictwo płodów rolnych, ocena produktów biologicznych, mechanika stosowana
Stopień naukowy: dr hab. inż.

Zainteresowania naukowe:
metody sztucznej inteligencji w zagadnieniach inżynierii rolniczej, złożone systemy informatyczne i komputerowa analiza obrazu, zastosowanie metod Data Mining w inżynierii produkcji.

Kieownik Katedry, Prodziekan ds.Nauki
profesor nadzwyczajny SGGW, Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |